Version 23 of esperanto

Updated 2007-05-27 13:21:56 by HJG

This page talks about Tcl and Esperanto Lanuguage issues. Esperanto is a human language for international communication, designed 100 years ago by Ludoviko Zamenhof. Read more about esperanto at http://www.esperanto.org

This page should contain information about internationalization of Tcl in esperanto language and also programms in Tcl that relate esparanto.

DKF: Note that Tk is localized for Esperanto from 8.4.6 onwards. (Feel free to translate this)

Atentu ke esperanta lingvo estis aligita al Tk de versio 8.4.6.

Atentu ankaux, ke vi povas aligi gxin al Tk-versioj de 8.1 gxis 8.4.5. Vi bezonas nur la dosieron 'eo.msg', kiu trovigxas en 'lib/tk8.4/msgs' (aux 'library/tk/msgs'). Metu gxin en tiujn versiojn, kaj gxi kurados senprobleme. Multajn dankojn al S-ro Trzewik por krei gxin.


Short introduction to esperanto

There are many similar things about esperanto and tcl. For example there are only simply 16 esperanto gramatic rules; consider 12 tcl rules. Esperanto are very regular.

Here, as an example, how to conjugate the verb "to be" in english and esperanto:

  I am,was,will be  Me estas, estis, estos
  You are      Vi estas, estis, estos
  He, She, It is   Li, sxi, gxi estas, estis, estos
  We are       Mi estas, estis, estos
  You are      Vi estas, estis, estos
  They are      Ili estas,estis, estos

but also all verbs:

  english  - to buy, buy, will buy, bought
  esperanto - acxeti, acxetas, acxetos, acxetis

(there are no strong verbs)

personal pronouns:

  I - mi   you - vi   he  -  li
  me - min   your - vin   his -  lia
  my - mia   yours - via  him -  lin

not expensive:

 rich - poor   ricxa - '''mal''ricxa
 expensive - cheap multekosta - '''mal''multekosta

using of word roots:

 sano    - health
 sana    - sane
 malsana   - ill
 malsanigxi - to fall ill
 sanigxi   - to convalesce
 malsanulejo - hospital  (ejo = place)
 sanigi   - to heal
 sanilo   - medicament (ilo = tool)

All esperanto gramatic can be explained in one evening. As little as 1000 words (wordsroot) are enough for communication.

I love regular programming languages. Perhaps therefore I love esperanto.

Please do not see this page as something against english language. It can be very pretty for native-speakers but perhaps not optimal for international communication.

The rest of this page in esperanto language.


Saluton karaj esperantistoj!

Cxi tiu pagxo traktas pri esparanta kaj tcla temoj. Hazarde mi ekkonis ke estas kelkaj esperantistoj kaj samtempe tclanoj. Tio estas sufficxa por mi krei tiun pagxon, kiu celas kolekti informojn pri eperanto en tcla mondo.

Eperanta internaciigo

Tcl povas traduki ciujn mesagxojn el elektita lingvo pri uzo .msg dosieron en dosierujo tk/library/msgs. vidu ankaux internationalization.

Artur Trzewik la 7-an de februaro 2004 Mi sukcesis traduki Tk mesagxojn kaj sendis eo.msg al sourceforge-tcl kiel "patch".

dekunu tcla reguloj

Endekalogue enhavas trodukojn de unudek tcla reguloj. Bone estus havi ankaux tradukon en Esperanto. Cxu estas iu volontulo por tio tasko? Tio ne estas facxila.

Eterna problemo pri espernataj leteroj

Cxar tcl uzas utf8 por kodi letorojn, tio problemo efektive ne eksistas en tcl. Ankaux tk povas montri senprobleme tiujn letrojn. Se via systemo ne uzas utf8 (vi devas provi resulton de encoding system), vi tamen devas cxangxi la skribmanieron dum skribado aux legado de dosieroj

 fconfigure $filehandle -encoding utf8

Tcl ankaux povas uzi latin-3, kiu estas 8-bitoj signoj kun esperantaj leteroj.

Programoj

Espantistoj kaj Tclanoj (Ankaux esparante parolataj homoj)

Bonvolu aligi cxi tien vian ligilon

 • Artur Trzewik
 • Kevin Kenny ne vere estas esperantisto, sed povas (malbone!) paroli kaj skribi la lingvon.
 • JimG Mi estas nova Tclano. Lernis, amas Esperanton sed...

[ Category Human Language ]