Version 21 of esperanto

Updated 2006-08-29 16:02:00 by AK

This page handles about Tcl and Esperanto Lanuguage issues. Esperanto is a planned human language, designed for international communication for 100 years by Ludoviko Zamenhof. More about esperanto http://www.esperanto.org

This page should contain information about internationalization of Tcl in esperanto language and also programms in Tcl that relate esparanto.

DKF: Note that Tk is localized for Esperanto from 8.4.6 onwards. (Feel free to translate this)

Atentu ke esperanta lingvo estis aligita al Tk de versio 8.4.6.

Atentu ankaux, ke vi povas aligi gxin al Tk-versioj de 8.1 gxis 8.4.5. Vi bezonas nur la dosieron 'eo.msg', ke trovigxas en 'lib/tk8.4/msgs' (aux 'library/tk/msgs'). Metu gxin en tiujn versiojn, kaj ili kurados senprobleme. Multajn dankojn al S-ro Trzewik por krei gxin.


short introduction to esperanto

There are many similar things about esperanto and tcl. For example there are only simply 16 esperanto gramatic rules; consider 12 tcl rules. Esperanto are very regular

Here example how to conjugate verb "to be" in english and esperanto

  I am,was,will be  Me estas, estis, estos
  You are      Vi estas, estis, estos
  He, She, It is   Li, sxi, gxi estas, estis, estos
  We are       Mi estas, estis, estos
  You are      Vi estas, estis, estos
  They are      Ili estas,estis, estos

but also all verbs:

  english - to buy, buy, will buy, bought
  esperanto - acxeti, acxetas, acxetos, acxetis

(there are no strong verbs)

personal pronouns

  I - mi   you - vi   he  -  li
  me - min   your - vin   his -  lia
  my - mia   yours - via  him -  lin

not expensive

 rich - poor   ricxa - '''mal''ricxa
 expensive - cheap multekosta - '''mal''multekosta

using of word roots

 sano  -  health
 sana  -  sane
 malsana - ill
 malsanigxi - to fall ill
 sanigxi - to convalesce
 malsanulejo - hospital (ejo = place)
 sanigi - to heal
 sanilo - medicament (ilo = tool)

All esperanto gramatic can be explained in one evening. Only 1000 word (wordsroot) are enough for communication.

I love regular programming languages. Perhaps therefore I love esperanto.

Please do not see this page as something against english language. It can be very prety for native-speakers but perhaps not optimal for international communication.

Rest of the page in esperanto language.


Saluton koran esperantisoj!

Cxi tiu pagxo traktas pri esparanta kaj tcla temoj. Hazarde mi ekkonis ke estas kelkaj esperantistoj kaj samtempe tclanoj. Tio estas sufficxa por mi krei tiun pagxon, kiu celas kolekti informojn pri eperanto en tcla mondo.

Eperanta internaciigo

Tcl povas traduki ciujn mesagxojn el elektita lingvo pri uzo .msg dosieron en dosierujo tk/library/msgs. vidu ankaux internationalization.

Artur Trzewik la 7-an de februaro 2004 Mi sukcesis traduki Tk mesagxoj kaj sendis eo.msg al sourceforge-tcl kiel "patch".

dekunu tcla reguloj

Endekalogue enhavas trodukojn de unudek tcla reguloj. Bone estus havi ankaux tradukon en esperanto. Cxu estas iu volontulo por tio tasko? Tio ne estas facxila.

Eterna problemo pri espernataj leteroj

Cxar tcl uzas utf8 por kodi letorojn, tio problemo efektive ne eksistas en tcl. Ankaux tk povas montri senprobleme tiujn letrojn. Se via systemo ne uzas utf8 (vi devas provi resulton de encoding system), vi tamen devas cxangxi la skribmanieron dum skribi aux legi de dosierojn

 fconfigure $filehandle -encoding utf8

Tcl ankaux povas uzi latin-3, kiu estas 8-bitoj signoj kun esperantaj leteroj.

Programoj

Espantistoj kaj Tclanoj (Ankaux esparanta parolata homoj)

Bonvolu aligigi cxi tie vian ligilon

 • Artur Trzewik
 • Kevin Kenny ne vere estas esperantisto, sed povas (malbone!) paroli kaj skribi la lingvon.
 • JimG Mi estas nova Tclano. Lernis, amas Esperanton sed...

[ Category Human Language ]